Polityka prywatności - Metronic AKP
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Metronic AKP s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Żmujdzka 3, 31-426 Kraków, NIP 9452183162, 12 3121680, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, m. realizowanie Państwa zamówień, kontaktów związanych z wykonaniem umowy, a także przesyłaniem informacji marketingowych (w tym newslettera) .
 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w szczególności:
 • w celu wykonania umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia tj. na podstawie prawnej wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO;
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Metronic AKP s.c. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
 • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Metronic AKP s.c. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
 • w celu kierowania do Państwa przez Metronic AKP s.c. treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Metronic AKP s.c. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym  w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach i promocjach. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newsletter) drogą elektroniczną.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Metronic AKP s.c.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (min. ZUS, Urząd Skarbowy), bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.
 1. W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Metronic AKP s.c., mogą one uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmioty te to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni, np. call center wykonujące obsługę klienta.
 1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych i firmowych jest warunkiem realizacji umowy lub zamówienia. W przypadku niepodania danych osobowych lub firmowych będzie to skutkowało brakiem ich realizacji.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych  i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeńW zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, będą one przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdą Państwo wyżej) Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej
 1. W związku z przetwarzaniem przez Metronic AKP s.c. Państwa danych przysługuje Wam szereg uprawnień:
 • uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz dodatkowo kopię Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Pańśtwa prośba obejmuje kopie danych można pomóc nam wskazując kopię, jakich danych chciałbyś otrzymać ;
 • zażądać sprostowania Państwa danych, (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia, (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Metronic AKP s.c. je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania, (jeśli chcą Pańśtwo, aby Metronic AKP s.c. przetwarzała Państwa dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także, jeśli chcą Pańśtwo, aby dane zostały przechowane w związku z Waszymi roszczeniami);
 • zażądać przekazania Państwa danych, które nam Państwo dostarczyliście, w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane można samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi.
 1. Metronic AKP s.c. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, zawsze można napisać na adres Metronic AKP s.c., 31-426 Kraków, ul. Żmujdzka 3.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach związanych z naszą firmą i produktami.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Dział handlowy

Pomoc techniczna i serwis

Zaufali nam:

Zapisz się do newslettera, a otrzymasz 5% zniżki na pierwszy zakup.