Wielokanałowy rejestrator elektroniczny w obudowie panelowej.

16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych.
4 lub 2 wejścia dwustanowe.
16 kanałów obliczeniowych.
8 wyjść przekaźnikowych – funkcje alarmowo-sterujące.
• Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych.
• Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT.
• Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54.
• Port Ethernet: protokół Modbus TCP, serwer WWW,
• Port RS-485: protokoły ASCII i Modbus RTU.
• Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarów.
• Obudowa panelowa umożliwiająca wygody montaż w szafie pomiarowej.

 

Wejścia analogowe:

czujnikami RTD typu Pt100 i Ni100 oraz ich wielokrotnościami (np. Pt200),
czujnikami TC typu J, L, K, T, U, E, N, B, R i S,
• przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA,
• przetwornikami z wyjściem rezystancyjnym w zakresie 0 Ω … 5000 Ω,
• przetwornikami z wyjściem napięciowym w zakresie –0,8 V … +0,8 V.
Wejścia są wzajemnie separowane galwanicznie. Filtr cyfrowy o wybieranej stałej czasowej umożliwia pomiar sygnałów zaszumionych. 

 

Wejścia dwustanowe:

• Pomiar częstotliwości w zakresie od 0,001 Hz do 10 kHz.
• Zliczanie impulsów.
• Śledzenie i rejestrację sygnału binarnego (zwarcie lub rozwarcie). 

 

16 wartości obliczanych:

• Dostępne funkcje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie. 

 

Archiwizacja wyników:

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB.
• Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamaniem wyników.
• Częstość zapisu od co 5 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych. 

 

Wyjścia przekaźnikowe:

8 półprzewodnikowych przekaźników wyjściowych o obciążalności 0,1 A / 60 V

 

Inne funkcje:

Liczniki – po dwa liczniki dla każdej wartości przepływowej (mierzonej lub obliczanej).
• Do 4 progów alarmowych dla każdego wejścia i każdej wartości obliczanej.
Śledzenie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej każdej z mierzonych i obliczanych wielkości w wybranym przedziale czasu.
• Zaawansowany system użytkowników i haseł.
Rejestr zdarzeń.
Rejestr czynności autoryzowanych.
• Kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych (automatyczna lub wartością stałą).
• Kompensacja temperatury zimnych końców termopar dowolnym innym kanałem mierzącym temperaturę (brak konieczności doprowadzania przewodów kompensacyjnych bezpośrednio do urządzenia) bądź wartością stałą.
• Dostępny również w obudowie: przenośnej – MPI-CL, naściennej – MPI-CN.
• Dostępny również w angielskiej wersji językowej.

 

Przykładowe zastosowanie:

Rejestratory MPI-C, MPI-CN i MPI-CL znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, hutnictwie, przy szeroko pojętej produkcji, w laboratoriach i wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja wartości pomiarowych. Wykorzystywany jest głównie do rejestracji pomiarów temperatur, wilgotności, ciśnienia, natężenia i prędkości przepływu itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: monitoring pary wodnej wytwarzanej w kotłowniach zakładowych (rejestracja ciśnienia, temperatury, natężenia przepływu).

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

Skontaktuj się z nami

Biuro

  • (+48) 12 633 08 73
  • biuro@metronic.pl

Dział handlowy

  • (+48) 12 633 08 73
  • (+48) 695 378 563
  • sprzedaz@metronic.pl

Pomoc techniczna i serwis

  • serwis@metronic.pl