Wielokanałowy rejestrator elektroniczny w obudowie panelowej.

3 do 42 wejść pomiarowych.
• Do 100 kanałów wyświetlanych.
• Dotykowy, 7” kolorowy wyświetlacz LCD.
• Wewnętrzna pamięć danych 2 GB, zaawansowana rejestracja danych.
• Port USB na płycie czołowej ze stopniem ochrony IP54.
• Port Ethernet (protokół Modbus TCP, Serwer WWW).
• Port RS-485 (protokół Modbus RTU).
• Dedykowane oprogramowania do konfiguracji i wizualizacji wyników pomiarów.
• Przyjazny interfejs i prosta konfiguracja.
• Obudowa panelowa umożliwiająca wygody montaż w szafie pomiarowej.
• Atrakcyjna cena.

 

Moduł podstawowy M:

• dwa gniazdo portu USB typu A,
• gniazdo portu Ethernet,
• konektor interfejsu komunikacyjnego RS-485,
• gniazdo mini USB B wraz przyciskiem – serwisowe,
• konektor służący do podłączenia napięcia zasilającego przyrząd. 

 

W zależności od wybranych modułów urządzenie współpracuje z:

• moduł DL7-IN6I(24V) - z przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA zasilanymi z przyrządu,
• moduł DL7-IN6I - z przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA,
• moduł DL7-IN6RTD, DL7-IN3RTD – z czujnikami RTD typu Pt100 i Ni100 oraz ich wielokrotnościami
(np. Pt200) jak również Cu50, Cu53, Cu100, KTY81, KTY83, KTY84; przetworniki z wyjściem rezystancyjnym w zakresie 0 .. 4000 Ω,
• moduł DL7-IN6TC – z czujnikami TC typu J, L, K, U, E, N, B, R i S,
• moduł DL7-IN6V – z przetwornikami z wyjściem napięciowym w zakresie -10VDC...+10VDC,
• moduł DL7-IN3 – moduł trzech wejść uniwersalnych, współpracuje z przetwornikami z wyjściem w standardzie pętli prądowej 4-20mA lub 0-20mA, czujnikami RTD, TC oraz z przetwornikami z wyjściem napięciowym;
• moduł DL7-IN6D – moduł wejść dwustanowych, realizuje śledzenie stanu, pomiar częstotliwości oraz zliczanie impulsów;
• moduł DL7-IN2RS485(24V) – z przyrządami i czujnikami komunikującymi się po magistrali cyfrowej RS-485(Modbus RTU) zasilanymi z przyrządu z możliwością rejestracji do 25 kanałów cyfrowych; 2 niezależne porty pomiarowe;

• moduł DL7-IN2RS485 – z przyrządami i czujnikami komunikującymi się po magistrali cyfrowej RS-485 zgodnie z protokołem Modbus RTU z możliwością rejestracji do 25 kanałów cyfrowych;
• moduł DL7-OUT6RL – z przekaźnikami półprzewodnikowymi o obciążalności 24 VAC / 0,5 A lub 36 VDC / 0,5 A.
Filtr czasowy o wybranej stałej czasowej umożliwia pomiar sygnałów zaszumionych. 

 

Archiwizacja wyników:

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB.
• Pliki zabezpieczone suma kontrolną przed modyfikacją wyników.
• Częstość zapisu, dla wartości bieżący, od 2s do 24h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości. zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych.
• Częstość zapisu, dla liczników, od 1 min do 24h

 

Inne funkcje:

Alarmy / Sterowanie – po dwa alarmy lub progi sterujące dla każdego ze stu kanałów.
Liczniki – po dwa liczniki dla każdego ze stu kanałów.
Śledzenie wartości minimalnej oraz maksymalnej dla każdego z kanałów.
• Możliwość tworzenia do 6 tabel zbiorczych po 15 wyników każda.
• Możliwość tworzenia do 6 zbiorczych wykresów trendu po 6 linii trendów każdy.
• Możliwość zapisu obrazu ekranu do pliku (PrtScr).
Rejestr zdarzeń.
• Dostępny również w obudowie wolnostojącej– DL7L

 

Zastosowanie:

Rejestrator DL7 i DL7L znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, hutnictwie, przy szeroko pojętej produkcji, w laboratoriach i wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja wartości pomiarowych. Wykorzystywane są głównie do rejestracji pomiarów temperatur, wilgotności, ciśnienia, natężenia i prędkości przepływu itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: rejestracja zmian temperatur w chłodniach spożywczych; rejestracja pomiarów wilgotności powietrza w magazynach połączona z sygnalizacją alarmowa w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości.

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

Skontaktuj się z nami

Biuro

  • (+48) 12 633 08 73
  • biuro@metronic.pl

Dział handlowy

  • (+48) 12 633 08 73
  • (+48) 695 378 563
  • sprzedaz@metronic.pl

Pomoc techniczna i serwis

  • serwis@metronic.pl