Oprogramowanie z bazą danych

 

• Wizualizacja danych pomiarowych wraz z zapisem do bazy danych.
• Współpraca z urządzeniami wyposażonymi w protokół Modbus RTU lub Modbus TCP.
• Wizualizacja w postaci wykresów i tabel.
• Elastyczna konfiguracja częstości zapisu.
• Eksport zebranych danych do plików CSV.
• Wersja sieciowa – dostęp do bazy danych z wielu stanowisk komputerowych.
• Dowolna ilość wyników odczytywanych i zapisywanych.
• Dostępne informacje o wartościach maksymalnych oraz minimalnych.
• Dostępny dziennik zdarzeń z informacjami o błędach w komunikacji.
• Możliwość przeglądania wyników w kilku oknach jednocześnie.

 


Architektura klient-serwer:

Oprogramowanie posiada architekturę klient-serwer, umożliwia to dostęp do danych zgromadzonych w bazie z wielu stanowisk klienckich (dla wielu operatorów).
• mLog server: odczyt danych z urządzeń, przetworników w protokole Modbus RTU/TCP, zapis danych do bazy, bieżąca wizualizacja wyników.
• mLog client: odczyt danych archiwalnych z bazy od daty do daty, wizualizacja, eksport do CSV.

 

Wizualizacja:

• mLog server: dane bieżące prezentowane są w maksymalnie 18 oknach: 6 grup po maksymalnie 3 okna: wartość bieżąca, tabela, wykres.
• mLog client: dane pobrane z bazy prezentowane są w formie wykresu i tabeli.

 

Obsługiwane formaty liczb:

unsigned short integer 16b, signed short integer 16b, unsigned integer 32b, unsigned integer 32b swapped, signed integer 32b, signed integer 32b swapped, floating point 32b, floating point 32b swapped, signed long integer 64b, double floating point 64b.


Archiwizacja:

Dane archiwizowane są w bazie danych Firebird 2.5 przez program mLog server. Do odczytu danych z bazy (od daty do daty) służy program mLog client.

 

Wersje:

Program wymaga aktywacji (rejestracji). Dostępne są dwie wersje licencji:
• mLog server jedno stanowisko + mLog client 3 stanowiska,
• mLog server jedno stanowisko + mLog client nieograniczona liczba stanowisk.

 

Nowe funkcje:

• Możliwość wyboru części zapisu wyników do bazy danych.
• Możliwość wyboru rozdzielczości wyświetlanych wyników dla poszczególnych rejestrów.
• Możliwość zadeklarowania indywidulanej jednostki poszczególnym rejestrom.
• Funkcja kopiowania ustawień pomiędzy rejestrami.
• Możliwość wykonywania backupu bazy danych.
• Możliwość skalowania osi Y na wykresie.
• Dwa nowe języki: Francuski i Hiszpański.

Skontaktuj się z nami

Biuro

  • (+48) 12 633 08 73
  • biuro@metronic.pl

Dział handlowy

  • (+48) 12 633 08 73
  • (+48) 695 378 563
  • sprzedaz@metronic.pl

Pomoc techniczna i serwis

  • serwis@metronic.pl