Przelicznik przepływu

• Jednoczesne rozliczanie do dwóch różnych układów pomiarowych (A, B) dla odrębnych ciągów technologicznych.
• Bilansowanie przepływów – suma, różnica, stosunek.
5 kanałów do cyfrowego odczytu danych.
2 wejścia typu PULS.
• Funkcje alarmowo-sterujące: 4 progi alarmowo-sterujące dla każdego kanału pomiarowego.
4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe: funkcje alarmowo-sterujące, praca w trybie wyjścia impulsowego z przypisaną stałą wagą impulsu.
• Opcjonalnie wyjście analogowe 4-20mA.
• Zaawansowana rejestracja wyników pomiarów, port USB – przenoszenie danych z i do przelicznika.
• Graficzny, kolorowy wyświetlacz LCD TFT.
• Porty: RS-485 (protokoły ASCII i Modbus RTU), Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer WWW).
• Oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarowych.
• Obudowa panelowa umożliwiająca wygody montaż w szafie pomiarowej.


Przyrząd dostępny w dwóch wersjach:

podstawowej – realizującej jeden układ rozliczeniowy,
rozszerzonej – realizującej do dwóch układów rozliczeniowych A, B.

 

Rodzaje układów pomiaru pary i cieczy:

Podczas konfiguracji przelicznika, za pomocą kreatora, wybiera się dla każdego z układów A lub B jeden z dostępnych rodzajów układów pomiarowych:
• układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy,
• układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym,
• układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium,
• układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary,
• układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary,
• układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym,
• układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu,
• pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody,
• układ pomiaru przepływu gazów technicznych.

 

Współpraca z przepływomierzami:

• masowymi,
• objętościowymi,
• zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową oraz wg algorytmu iteracyjnego, zgodnego z normą PN-EN ISO 5167.

 

Kanały pomiarowe:

• 5 kanałów przeznaczonych do odczytu danych z przyrządów i przetworników z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART.
• Dwa kanały współpracujące z wejściami typu PULS (pomiar częstotliwości w zakresie 0,001 Hz … 10 kHz, zliczanie impulsów, śledzenie i rejestracja sygnału binarnego zwarcie/rozwarcie).

 

HART:

• Odczyt wielkości cyfrowych z przetworników/urządzeń podłączonych równolegle do pętli prądowej.
• Praca jako Primary Master lub Secondary Master.
• Odczyt zmiennych: PV – primary variable, SV – secondary variable, TV – third variable, FV – fourth variable.

 

MODBUS RTU:

• Urządzenia/przetworniki podłączane równolegle do jednej pary przewodów (portu RS-485(1)).
• Prędkość transmisji od 1200 bps do 115200 bps.
• Funkcje odczytu: 03 (Read Holding Register) oraz 04 (Read Input Register).
• Obsługiwane formaty zmiennych: Uns. Integer, Integer, Uns. Long, Uns. Long(sw), Long, Long(sw), Float, Float(sw).

 

Pomiary dodatkowe i obliczenia:

• 8 dodatkowych kanałów: pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia.
• Wielkości dodatkowe nie biorą udziału w wyliczeniach związanych z układem pomiarowym przepływu.
• Wielkości obliczeniowe mogą być wielkością pomocniczą bądź mogą być używane bezpośrednio w układach pomiarowych.

 

Archiwizacja wyników:

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB.
• Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamywaniem wyników.
• Częstość zapisu od co 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych
• rejestracja liczników, wartości średnich, minimalnych i maksymalnych co 1h.

 

Inne funkcje:

• Możliwość pomiaru, wyświetlania i rejestracji wielkości dodatkowych, nie związanych z układami rozliczeniowymi (np. poziom kondensatu w zbiorniku).
Algorytm godzinowy przekroczeń mocy zamówionej oraz licznik energii przekroczonej mocy z możliwością rejestracji.
• Automatyczne wykrywanie stanu nasycenia pary wodnej.
• Zaawansowany system użytkowników i haseł.
• Dostępny również w obudowie naściennej – FP-3021N.
• Dostępny również w angielskiej wersji językowej.

 

Przykładowe zastosowanie:

Przeliczniki serii FP-30x1(N) znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle hutniczym, spożywczym, chemicznym, drzewno-papierniczym itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: wyliczania ilości energii wyprodukowanej w elektrowni; pomiar zużycia wody i pary wykorzystywanej w procesach przetwórczych warzyw tj. obieranie warzyw, produkcja przecierów i koncentratów itd.

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

Skontaktuj się z nami

Biuro

  • (+48) 12 633 08 73
  • biuro@metronic.pl

Dział handlowy

  • (+48) 12 633 08 73
  • (+48) 695 378 563
  • sprzedaz@metronic.pl

Pomoc techniczna i serwis

  • serwis@metronic.pl