Przelicznik przepływu

• Jednoczesne rozliczanie do dwóch różnych układów pomiarowych (A, B) dla odrębnych ciągów technologicznych
5 wejść pomiarowych
• Funkcje alarmowo-sterujące: 4 progi alarmowo-sterujące dla każdego kanału pomiarowego
4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe
• Opcjonalnie wyjście analogowe 4-20mA
• Graficzny, kolorowy wyświetlacz LCD TFT
• Port USB na płycie czołowej 
• Port RS-485 (protokół Modbus RTU)
• Port Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer www)
• Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarowych 

Przyrząd dostępny w dwóch wersjach

Podstawowej –-realizującej jeden układ rozliczeniowy
Rozszerzonej - realizującej do dwóch układów rozliczeniowych A, B 

Rodzaje układów pomiaru pary, cieczy i gazów

Podczas konfiguracji przelicznika wybiera się dla każdego z układów A lub B jeden z dostępnych rodzajów układów pomiarowych 
• Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium
• Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary
• Układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para - kondensat w układzie zamkniętym
• Układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para - kondensat z częściowym zwrotem kondensatu
• Pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody
• Układ pomiaru przepływu gazów technicznych 

Współpraca z przepływomierzami

• Masowymi
• Objętościowymi
• Zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową oraz wg algorytmu iteracyjnego, zgodnego z normą PN-EN ISO 5167 

Wejścia analogowe

W przyrządzie dostępnych jest pięć wejść pomiarowych
2 x RTD/I, dwa wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000) oraz przetworników z wyjściem prądowym 0/4-20mA
1 x I, jedno wejście do współpracy wyłącznie z przetwornikami 0/4-20mA
2 x I/PULS, dwa wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem prądowym 0/4-20mA lub z wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz … 10 kHz) 

Pomiary dodatkowe i obliczenia

Funkcje matematyczne pozwalające wykonywać obliczenia na wielkościach mierzonych (np. suma przepływów i mocy w dwóch rurociągach, itp.)
• 8 dodatkowych kanałów: pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia (np. poziom kondensatu w zbiorniku)
• Wielkości dodatkowe nie biorą udziału w wyliczeniach związanych z układem pomiarowym przepływu
• Wielkości obliczeniowe mogą być wielkością pomocniczą bądź mogą być używane bezpośrednio w układach pomiarowych 

Archiwizacja wyników

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB
• Pliki zabezpieczone sumą kontrolną - zabezpieczenie przed przekłamywaniem wyników
• Częstość zapisu od 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych
• Rejestracja liczników, wartości średnich, minimalnych i maksymalnych co 1h 

Inne funkcje

• Przekaźniki wyjściowe mogą pracować w trybie wyjścia impulsowego z przypisaną stałą wagą impulsu
Algorytm godzinowy przekroczeń mocy zamówionej oraz licznik energii przekroczonej mocy z możliwością rejestracji
• Automatyczne wykrywanie stanu nasycenia pary wodnej
• Zaawansowany system użytkowników i haseł
• Dostępny również w obudowie naściennej - FP-3011N
• Dostępny również w angielskiej wersji językowej 

Zastosowanie

Przeliczniki serii FP-30x1(N) znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle hutniczym, spożywczym, chemicznym, drzewno-papierniczym itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: wyliczania ilości energii wyprodukowanej w elektrowni; pomiar zużycia wody i pary wykorzystywanej w procesach przetwórczych warzyw tj. obieranie warzyw, produkcja przecierów i koncentratów itd.

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach związanych z naszą firmą i produktami.

Skontaktuj się z nami

Biuro

Dział handlowy

Pomoc techniczna i serwis

Zaufali nam: