Przelicznik przepływu 

• Jednoczesne rozliczanie do trzech różnych układów pomiarowych (A, B) dla odrębnych ciągów technologicznych.
• Bilansowanie przepływów i energii.
5 wejść pomiarowych.
• Funkcje alarmowo-sterujące: 4 progi alarmowo-sterujące dla każdego kanału pomiarowego.
4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe: funkcje alarmowo-sterujące, praca w trybie wyjścia impulsowego z przypisaną stałą wagą impulsu.
• Opcjonalnie wyjście analogowe 4 20 mA.
• Zaawansowana rejestracja wyników pomiarów, port USB – przenoszenie danych do i z przelicznika.
• Graficzny, kolorowy wyświetlacz LCD TFT.
• Porty: RS-485 (protokoły ASCII i Modbus RTU), Ethernet (protokół Modbus TCP, serwer WWW).
• Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji wyników pomiarowych.
• Obudowa panelowa umożliwiająca wygody montaż w szafie pomiarowej.

 

Wersje:

Przyrząd dostępny w dwóch wersjach:

podstawowej – realizującej jeden układ rozliczeniowy,
rozszerzonej – realizującej do trzech układów rozliczeniowych A, B.

 

Rodzaje układów pomiaru pary i cieczy.

Podczas konfiguracji przelicznika, za pomocą kreatora, wybiera się dla każdego z układów A lub B jeden z dostępnych rodzajów układów pomiarowych:
• układ pomiaru przepływu i energii cieplnej cieczy,
• układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy w układzie zamkniętym,
• układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej cieczy z częściowym zwrotem medium,
• układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary,
• układ pomiaru przepływu i energii cieplnej pary do warunków skondensowania pary,
• układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat w układzie zamkniętym,
• układ pomiaru przepływu i różnicy energii cieplnej para – kondensat z częściowym zwrotem kondensatu,
• pomiar przepływu i różnicy energii cieplnej w układzie produkcji pary z pomiarem przepływu wody,
• układ pomiaru przepływu gazów technicznych.

 

Współpraca z przepływomierzami:

• masowymi,
• objętościowymi,
• zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową oraz wg algorytmu iteracyjnego, zgodnego z normą PN-EN ISO 5167.

 

Wejścia analogowe:

W przyrządzie dostępnych jest pięć wejść pomiarowych:
2 x RTD/I, dwa wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000) oraz przetworników z wyjściem prądowym 0/4 20 mA,
1 x I, jedno wejście do współpracy wyłącznie z przetwornikami 0/4 20 mA,
2 x I/PULS, dwa wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem prądowym 0/4 20 mA lub z wyjściem impulsowym (zakres 0,001 Hz … 10 kHz).

 

Pomiary dodatkowe i obliczenia:

Funkcje matematyczne pozwalające wykonywać obliczenia na wielkościach mierzonych (np. suma przepływów i mocy w dwóch rurociągach, itp.).
• 8 dodatkowych kanałów: pomiar wielkości dodatkowych lub obliczenia.
• Wielkości dodatkowe nie biorą udziału w wyliczeniach związanych z układem pomiarowym przepływu.
• Wielkości obliczeniowe mogą być wielkością pomocniczą bądź mogą być używane bezpośrednio w układach pomiarowych.

 

Archiwizacja wyników:

• Zapis do wewnętrznej pamięci o pojemności 2GB.
• Pliki zabezpieczone sumą kontrolną – zabezpieczenie przed przekłamywaniem wyników.
• Częstość zapisu od co 3 s do 24 h; możliwość zdefiniowania dwóch częstości zapisu przełączanych po przekroczeniu wybranych progów alarmowych
• rejestracja liczników, wartości średnich, minimalnych i maksymalnych co 1h.

 

Inne funkcje:

• Możliwość pomiaru, wyświetlania i rejestracji wielkości dodatkowych, nie związanych z układami rozliczeniowymi (np. poziom kondensatu w zbiorniku).
Algorytm godzinowy przekroczeń mocy zamówionej oraz licznik energii przekroczonej mocy z możliwością rejestracji.
• Automatyczne wykrywanie stanu nasycenia pary wodnej.
• Zaawansowany system użytkowników i haseł.
• Dostępny również w obudowie naściennej –FP-3011N.
• Dostępny równie w angielskiej wersji językowej.

 

Przykładowe zastosowanie:

Przeliczniki serii FP-30x1(N) znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w elektrowniach i elektrociepłowniach, przemyśle hutniczym, spożywczym, chemicznym, drzewno-papierniczym itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: wyliczania ilości energii wyprodukowanej w elektrowni; pomiar zużycia wody i pary wykorzystywanej w procesach przetwórczych warzyw tj. obieranie warzyw, produkcja przecierów i koncentratów itd.

 

Niniejszy produkt posiada oznaczenie CE.
Deklaracje zgodności dostępne są na życzenie.

 

Skontaktuj się z nami

Biuro

  • (+48) 12 633 08 73
  • biuro@metronic.pl

Dział handlowy

  • (+48) 12 633 08 73
  • (+48) 695 378 563
  • sprzedaz@metronic.pl

Pomoc techniczna i serwis

  • serwis@metronic.pl